Kaplica przedpogrzebowa w Jezioranach

Kaplica przedpogrzebowa

Kaplica p.w. Znalezienia Krzyża Świętego została wzniesiona z fundacji wójta warmińskiego Krzysztofa Troszki. W 1580 roku jej konsekracji dokonał biskup warmiński Marcin Kromer. Budowlę odrestaurowano w 1766 roku (wtedy też została ponownie poświęcona), a także w 1927 roku. Kaplica została poważnie uszkodzona pod koniec II wojny światowej. W 1959 roku zakończono jej kapitalny remont. Obecnie obiekt wykorzystywany jest jako kaplica przedpogrzebowa.

Jest to budowla w stylu barokowym, orientowana, salowa. Wzniesiono ją na rzucie prostokąta, na cokole z kamieni polnych i wymurowano z cegły. Zewnętrzne elewacje ozdobione są tynkowanymi pilastrami oraz gzymsem. Szczyt ściany wschodniej wieńczy ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę, nakryta barokowym hełmem. Na nim znajduje się chorągiewka z datami: 1623 i 1927. Wnętrze kaplicy przykryto drewnianym stropem.