Kościół św. Rocha w Tłokowie

Kościół św. Rocha

Kaplica, a następnie kościół, powstał na kolonii wsi Tłokowo (niem Lokau).
W tym miejscu najpierw została wybudowana kaplica pielgrzymkowa ku czci Najświętszego Sakramentu i św. Rocha. Wznieśli ją mieszkańcy Jezioran w 1665 roku. W 1750 roku została ona przebudowana i powiększona o wieżę. 20 września 1790 roku konsekracji kaplicy dokonał biskup warmiński Ignacy Krasicki. W 1866 roku rozbudowano budowlę od strony zachodniej.
Jest to kościół orientowany, salowy, murowany z cegły. Wzniesiono go na planie prostokąta, w stylu barokowym. Od strony zachodniej znajduje się mała zakrystia, zamknięta wielobocznie. Elewacje zewnętrzne podzielone zostały przez dwuwarstwowe lizeny i belkowanie. Nawę przykryto stropem w 1866 roku, w zakrystii zastosowano sklepienie krzyżowe. Na cmentarzu kościelnym znajduje się kamienny krucyfiks z widniejącą na cokole datą 1777.
Powstanie kaplicy pod wezwaniem św. Rocha łączy się z legendą o znalezieniu w lesie przez pasterzy w 1652 roku bursy i puszki z Najświętszym Sakramentem. Scenę taką przedstawiono na kamiennym reliefie cokołu krzyża na cmentarzu kościelnym.
Do kaplicy przybywały liczne pielgrzymki. W efekcie, niewielka budowla stała się największym sanktuarium św. Rocha na Warmii.
Odpust 16 sierpnia w święto patronalne św. Rocha. W Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej 15 sierpnia po mszy św. o godz. 11.00 każdego roku odbywa się piesza pielgrzymka z Jezioran do kościoła św. Rocha.

Tłokowo: Sanktuarium św. Rocha