Pieśni Paschalne

O dniu radosny
O dzieci Boże
Chrystus Zmartwychwstan jest
Regnavit
Chrześcijanie
Chrystus Pan zmartwychwstał
Radosna światłości
Królu Niebieski