Kościół św. Jadwigi w Jezioranach

Kościół św. Jadwigi

Dawna świątynia ewangelicko-augsburska wzniesiona w latach 1886-1887. Poświęcona przez arcybiskupa Edmunda Piszcza 10 maja 1992 roku.

Jest to budowla wzniesiona w stylu neogotyckim, orientowana na planie prostokąta, halowa, posiadająca kwadratową wieżę od strony zachodniej. Świątynia jest murowana z cegły, wybudowana na podmurówce z ciosów kamiennych, nakryta dachem dwuspadowym i dachówką holenderką. W przyziemiu wieży jest umieszczony ostrołukowy portal drzwiowy, powyżej znajduje się daszek kapnikowy. W drugiej kondygnacji wieży jest umieszczony owalny otwór z oknem we wnęce. Na wierzchołku znajduje się iglica zwieńczona kulą i krzyżem. Do wieży jest dostawiona wielokątna kruchta.