Kościół św. Jana Chrzciciela w Tłokowie

Kościół św. Jana Chrzciciela

Wieś Tłokowo została lokowana przez biskupa warmińskiego Eberharda z Nysy dwukrotnie: w 1318 i 1321 roku. W momencie lokacji istniał kościół, zapewne drewniany, który uposażono 6 włókami ziemi. Obecny, murowany kościół p.w. św. Jana Chrzciciela o randze parafialnego został wybudowany w latach 1370-1380 (Gall/Dehio, Chrzanowski) lub ok. 1400 roku (Ulbrich, Herrmann). 8 grudnia 1402r. kościół otrzymał odpusty od papieża Bonifacego IX. W 1476r. obiekt utracił status kościoła parafialnego i stał się filią kościoła św. Bartłomieja w Jezioranach.

Kościół uległ gruntownej przebudowie ok. 1500 roku. Najprawdopodobniej podczas tej przebudowy dodano okna po stronie północnej korpusu nawowego, która początkowo była ich pozbawiona oraz dobudowano kruchtę od strony wschodniej. W 1622r. do elewacji wschodniej kościoła dobudowano ossuarium. W XVIII w. dodano drewnianą wieżę od zachodu i kruchtę od południa. W epoce nowożytnej wybito nowe, prostokątne otwory okienne oraz zamurowano dotychczasowe gotyckie okna.

Kościół wzniesiony jest na planie prostokąta, gotycki, murowany z czerwonej cegły na kamiennej podmurówce, salowy, z drewnianą wieżą dostawioną nad kruchtą zachodnią na osi elewacji. Korpus nawowy kryty dachem siodłowym z dachówką ceramiczną, wieża przykryta dachem namiotowym. Wnętrze salowe kryte stropem. Wewnątrz kościoła znajdują się gotyckie polichromie datowane na 3 ćw. XV wieku. Ich tematyka obejmuje sceny chrystologiczne: biczowania, koronowania cierniem, Chrystus przed Piłatem. Do najważniejszych elementów wyposażenia wnętrza należą poza tym: barokowy ołtarz główny z 1702 r. fundacji Stanisławskich herbu Sulima, renesansowy ołtarz boczny z II poł. XVI w. z gotyckimi rzeźbami z I poł. XV w. i z XVI w. oraz przedstawieniami Madonny z dzieciątkiem i św. Jana Chrzciciela.
Oprac. Maurycy Domino

Odpust – 24 czerwca w święto patronalne św. Jana Chrzciciela.