Wielki Post 2021
Bartas Szymoniak – Wojownik z miłości A może takie przesłanie na ten Wielki Post…?
Posypmy głowy popiołem